, , , ,

Data Analytics for Marketing Intelligence

Meer en meer wordt bekendheid met data-gedreven analyses en de toepassing van beslissingsmodellen gevraagd.

Vandaag de dag is het voor marketing managers en hun ondersteuners niet meer voldoende om alleen over een grondige kennis van marketing concepten te beschikken. Het Executive Program Data Analytics for Marketing Intelligence biedt marketing professionals inzicht in de mogelijkheden om Data Analytics in te zetten voor actuele marketingvraagstukken.

Uitverkocht
Wanneer?
26 september 2019

Waar?
Erasmus University Rotterdam

Uitverkocht

Data Analytics for Marketing Intelligence

Executive Program Data Analytics for Marketing Intelligence biedt marketing professionals inzicht in de mogelijkheden om Data Analytics in te zetten voor actuele marketingvraagstukken.

Voor het voeren van een eigentijdse marketingstrategie is een grondige kennis van data analyse en de toepassing van beslissingsmodellen nodig. Data Analytics is een specialisme dat zich snel ontwikkelt en nagenoeg aan alle onderdelen van beleid en beleidsondersteuning raakt. Ook de beschikbaarheid van klantgegevens en daarbij passende analyses is de laatste jaren sterk van karakter veranderd.

Vandaag de dag is het voor marketing managers en hun ondersteuners niet meer voldoende om  alleen over een grondige kennis van marketing concepten te beschikken. Meer en meer wordt bekendheid met data-gedreven analyses en de toepassing van beslissingsmodellen gevraagd. Dit programma biedt deelnemers inzicht in de mogelijkheden van Data Analytics binnen hun eigen vakgebied Marketing. Deelnemers maken kennis met beproefde methoden en toepassingen om hun marketing belissingen een stevige data-gedreven basis te geven.

Zeven programmadagen

Tijdens zeven programmadagen werken deelnemers met praktijkcases en leren zij de betekenis van Data Analytics voor hun eigen situatie te overzien. Specifiek wordt inzicht gegeven in de benodigde data en analyses die leiden tot optimale beslissingen. Hierbij wordt ook inzichtelijk waar extra data en meer gespecialiseerde data science kennis het meest tot hun recht kunnen komen binnen de organisatie. De colleges worden verzorgd door hoogleraren en ervaren docenten uit de praktijk.

Doelgroep & Instapniveau

Maximaal 25 deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met Data Analytics die volledig is afgestemd op het eigen vakgebied. Dit programma is daarom speciaal geschikt voor marketingspecialisten, zoals beleidsondersteuners, marketing analisten, marketing managers en sales managers. Deelnemers beschikken over marketingkennis op post-HBO niveau en hebben affiniteit met kwantitatieve analyse.

Werkwijze

Aan de hand van tutorials en cases worden voor diverse uiteenlopende bedrijfsvraagstukken de mogelijkheden van Data Analytics belicht. Hierbij wordt elke keer ingegaan op de relevante technieken en analyses, waarbij iedere methodiek qua werking gepresenteerd wordt. Voor- en nadelen worden be­discussieerd. Groepsgewijs zal in iedere sessie een concreet vraagstuk opgelost worden.

Dankzij de praktijkgerichte opzet van Executive Program ‘Data Analytics for Marketing Intelligence’, de ervaring van onze docenten en de expertise van onze ondersteunende data specialisten, krijgen deelnemers een goed overzicht van de mogelijkheden van Data Analytics binnen hun eigen vakgebied.

Deelnemers brengen op basis van een van de eerste onderwerpen van de cursus hun eigen praktijkcasus in, die zij, eventueel in kleine teams, gedurende de collegeperiode oplossen. Hierbij kunnen zij de expertise van de docenten raadplegen tijdens de bijeenkomsten en in een apart feedback moment. In de laatste sessie worden alle oplossingen gepresenteerd en besproken.

Na afloop van de cursus wordt een certificaat verstrekt.

De voertaal van het programma is, op 2 collegedagen na, hoofdzakelijk Engels. 

Studiemateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van Excel en speciale applicaties die op Excel voortbouwen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen laptop meebrengen zodat zij analyse programma’s kunnen draaien. Het is mogelijk te werken met eigen datasets. Op de laptop moet Excel versie 7.0 of hoger geïnstalleerd zijn.

Tijdens de eerste collegedag krijgen deelnemers het boek Principles of Marketing Engineering, 2nd Edition – Gary L. Lilien, Arvind Rangaswamy, Arnaud De Bruyn.

Donderdag 26 september 2019
16:00 - 21:00
Introduction and Customer Valuation
Donderdag 10 oktober 2019
16:00 - 21:00
Segmentation and Targeting
Donderdag 24 oktober 2019
16:00 - 21:00
Positioning
Donderdag 7 november 2019
16:00 - 21:00
New Product Design
Donderdag 21 november 2019
16:00 - 21:00
Marketing Mix
Donderdag 12 december 2019
16:00 - 21:00
Digital Revolution
Donderdag 19 december 2019
16:00 - 21:00
Presentation of own Research Project
 
Zelfstudie
Naast het volgen van de colleges wordt ook uitgegaan van gemiddeld 2 uur zelfstudie per week.

Erasmus University Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam, Zuid-Holland

Organisator
Erasmus University Rotterdam
Schermafbeelding 2019-01-18 om 14.37.08

Resultaat & Leerdoelen

Het doel van dit programma is om overzicht en inzicht te bieden in de hedendaagse stand van zaken op het raakvlak van Data Analyse en Marketingvraagstukken, kort gezegd: Marketing Intelligence.

Leerdoelen worden behaald door praktijkvraagstukken te bespreken en te analyseren. Hierdoor zijn deelnemers na afloop beter uitgerust om toepassingsmogelijkheden in de eigen praktijk op haalbaarheid en potentiële bijdrage te kunnen beoordelen.

Na deelname aan dit programma zijn deelnemers in staat om:

  • De rol van data in het besluitvormingsproces op waarde te schatten.
  • Te beoordelen of in concrete praktijksituaties de toepassing van methoden van Data Analytics zinvol is.
  • Nieuwe vormen van analyse in de eigen organisatie verantwoord te introduceren.
  • Kwantitatieve analyses van marketingdata te beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid.
  • Een belangrijke bijdrage te leveren aan het onderzoeken, beoordelen en implementeren van strategische keuzes, gebaseerd op empirische analyse van beschikbare data.

Kan ik je ergens mee van dienst zijn?

Heb je een vraag?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

020 - 26 20 712

Wil je een overzicht van de beste opleidingen?

Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Beste Business Opleidingen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief