, , , , , , ,

Data Analytics for Management

Dit Executive Program biedt inzicht in de mogelijkheden om (Big) Data Analyse optimaal in te zetten als Management Control instrument

Door een hands-on benadering worden deelnemers in staat gesteld om de betekenis van Data Analytics voor hun eigen bedrijfssituatie te overzien, de werkwijze van Data Science specialisten te begrijpen, te beoordelen en mogelijkheden en beperkingen te onderkennen.

Wanneer?
Start 26 maart 2019

Waar?
Erasmus University Rotterdam

Prijs?

5.750,00 excl. btw

Je kunt maximaal 4 tickets bestellen. Klik hier om een groepsarrangement aan te vragen.

Data Analytics for Management

Door een hands-on benadering worden deelnemers in staat gesteld om de betekenis van Data Analytics voor hun eigen bedrijfssituatie te overzien, de werkwijze van Data Science specialisten te begrijpen en te beoordelen en mogelijkheden en beperkingen te onderkennen.

Tijdens de programmadagen wordt een combinatie aangeboden van interactieve colleges en tutorials. De colleges worden verzorgd door ervaren docenten op het gebied van business analytics, econometrie en computer science.

Doelgroep

Met het volgen van het programma betreden maximaal 25 deelnemers een nieuw terrein van analyse, namelijk: kwantitatieve analyse van data die betrekking heeft op het eigen werkveld of de eigen discipline. Dit programma is daarom speciaal geschikt voor (bedrijfs)economen, bedrijfskundigen, accountants-adviseurs, marketeers, (financieel) managers en controllers die meer willen halen uit de data analyse-afdeling en data analyse onderzoeken van hun organisatie.

Toelatingseisen

Van de deelnemers wordt een universitaire-of HBO-achtergrond, in combinatie met een aantal jaren werkervaring, verwacht. Daarnaast dienen zij te beschikken over basiskennis statistiek. Deze kennis wordt aan het begin van de opleiding kort herhaald door aandacht te schenken aan kansvariabelen,

kansrekening, centrum-en spreidingsmaten en kansverdelingen. Programmeerervaring is niet vereist. Wel wordt verwacht dat men vertrouwd is met spreadsheets en Excel. Alle deelnemers worden geacht in het bezit te zijn van een laptop waarop Excel is geïnstalleerd.

Werkwijze 

Aan de hand van cases worden voor diverse uiteenlopende bedrijfsvraagstukken de mogelijkheden van Data Analytics belicht. Hierbij wordt elke keer ingegaan op de relevante technieken en analyses, waarbij iedere methodiek qua werking gepresenteerd wordt. Voor-en nadelen worden bediscussieerd. Groepsgewijs zal in iedere sessie een concreet vraagstuk opgelost worden. Ook zijn onze data specialisten aanwezig om eventueel aanvullende analyses uit te voeren.

De uitkomsten worden besproken in termen van risico’s, onvoldoende model-specificatie, kosten en veronderstellingen.

Dankzij de praktijkgerichte opzet van Executive Program ‘Data Analytics for Management’, de ervaring van onze docenten en de expertise van onze ondersteunende data specialisten, krijgen deelnemers een goed overzicht van de mogelijkheden van Data Analytics voor hun beroepsuitoefening en de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn.

Kosten 

De bijdrage voor deelname aan dit programma is € 5.750,-vrij van btw en inclusief lesmateriaal, lichte maaltijd, koffie/thee en parkeerkaarten.

Dinsdag 26 maart 2019
Deel 1: Descriptieve analyse
16:00 - 21:00
Sessie 1: Geeft inzicht in wat je wel en niet met (big) data analyse kan bereiken en hoe je als manager omgaat met data- analisten.
Dinsdag 9 april 2019
Deel 1: Descriptieve analyse
16:00 - 21:00
Sessie 2: Gaat in op datatypen, of er informatie in data zit, of de data aansluit bij je (onderzoeks)vragen en hoe de data- omgeving is georganiseerd.
Dinsdag 23 april 2019
Deel 2: Predictieve analyse
16:00 - 21:00
Sessie 3: Gaat in op statistische analyse, zoals regressiemodellen, en geeft inzicht in methoden om vast te stellen wat de kwaliteit van modellen en hun gemodelleerde verbanden is.
Dinsdag 7 mei 2019
Deel 2: Predictieve analyse
16:00 - 21:00
Sessie 4: Laat verschillende machine learning methoden zien en bespreekt hoe die methoden verschillen van statische analyse.
Dinsdag 21 mei 2019
Deel 3: Prescriptieve analyse
16:00 - 21:00
Sessie 5: Gaat over optimalisatie: de case gaat over een webshop; hoe de vraag naar producten te voorspellen en dan zodanig prijzen te bepalen dat er een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst wordt behaald.
Dinsdag 4 juni 2019
Deel 3: Prescriptieve analyse
16:00 - 21:00
Sessie 6: Gaat over classificatie: hoe kun je op basis van tekstuele input classificeren (zoals spamfilters doen of hoe boekhoudprogramma’s grootboekrekeningen herkennen aan de hand van facturen) en hoe kun je frauduleuze betaaltransacties herkennen?
Dinsdag 18 juni 2019
Deel 3: Prescriptieve analyse
16:00 - 21:00
Sessie 7: Behandelt financiële markten en hoe er op basis van data handelsbeslissingen kunnen worden genomen.

Erasmus University Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam, Zuid-Holland

Organisator
Erasmus University Rotterdam
Schermafbeelding 2019-01-18 om 14.37.08

Resultaat / Leerdoelen

Leerdoelen worden behaald dankzij de unieke combinatie van analyse-methodiek en actuele, ingebrachte cases. Om de brug te kunnen slaan tussen de kennis van de Data Scientist en die van de Manager, krijgen ook de statistische technieken ruim aandacht.

Na deelname aan dit programma bent u in staat om:

  • De betekenis van data analytics voor uw eigen bedrijfssituatie in de komende jaren globaal te overzien.
  • De veronderstellingen en de voor-en nadelen van de verschillende methoden te overzien.
  • Relevante analysetechnieken en statistische methoden in te (laten) zetten ter ondersteuning van uw dagelijkse werkzaamheden.
  • Analyse-uitkomsten en statistische resultaten adequaat te interpreteren en een goede inschatting te maken van de bruikbaarheid en relevantie voor de praktijk.
  • Te begrijpen welke methoden geschikt zijn voor een beleids-of control vraagstuk.
  • Conclusies te trekken en besluiten te nemen op basis van verschillende, mogelijk tegenstrijdige, analyse-uitkomsten en te bepalen welke aanvullende analyses eventueel benodigd zijn.

Kan ik je ergens mee van dienst zijn?

Heb je een vraag?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

020 - 26 20 712