,

Semco Style Expert Programma

Ontwikkel je eigen autonomie en zorg dat je ‘in control’ bent en blijft!

Het zesdaagse Expert Programma is geschikt voor mensen die weten dat er iets moet veranderen en die verandering ook gefundeerd en succesvol willen implementeren en operationaliseren. Je leert de beroemde ‘Semco Style’-organisatiemethodiek en -principes van Ricardo Semler.

Wanneer?
Start 13 maart 2020

Waar?
Loods 10

Prijs?

5.990,00 excl. btw

Je kunt maximaal 4 tickets bestellen. Klik hier om een groepsarrangement aan te vragen.

Semco Style Expert Programma

Met jouw organisatie wil je verduurzamen en klantgerichter worden, je wilt innovatief ondernemen of misschien sta je voor een andere transitie. Je ziet dat verandering noodzakelijk is. Je weet dat een optimale inzet van jouw collega’s en hun talenten het antwoord is. En je bent ervan overtuigd dat dit alles mogelijk is in een betere work-life balance.

Al vaker heb je pogingen gedaan om de organisatie te veranderen maar nu sta je op het punt om de verandering echt met succes door te willen voeren. Daarbij wil je:

 • verder met je mensen in de organisatie;
 • bouwen aan sterke zelfstandig organiserende teams;
 • mensen echt autonoom laten zijn;
 • de kunst van het anderen helpen en loslaten beheersen;
 • andere mensen helpen bij de verander-vraagstukken;
 • meer ‘aan’ dan ‘in’ de business werken;
 • dieper nadenken en stappen zetten in de veranderingen bij jezelf.

Je bent je bewust dat:

 • klantbehoeften veranderen en klanten steeds hogere verwachtingen stellen;
 • marketing, communicatie, sales en service nauwer moeten samenwerken;
 • concurrentie voortkomt uit onverwachte ontwikkelingen in de markt;
 • collega’s uit de organisatie, net als de klanten, ook veranderen. En dat dit andere stijlen van samenwerken vereist.

Je realiseert je dat het belangrijk en effectief is om ervaringen met anderen, die hetzelfde meemaken, te delen. Tegelijk wil je graag door een ervaringsdeskundige begeleid worden in dit transformatieproces. Je wilt de vaardigheden ontwikkelen om een grote verandering te initiëren en begeleiden op een manier die maximaal inzet op de talenten en autonomie van je mensen.

Jouw ontwikkeling centraal

Voor jou is het succes van klanten en collega’s vanzelfsprekend. Wel heb je extra handvatten en hulp nodig, bij het daadwerkelijk inzetten en begeleiden van de veranderingen. Zowel voor jou zelf als voor de organisatie. Je wilt een voorspelbare factor zijn, in een soms onvoorspelbaar veranderproces. Wanneer jij in je kracht staat, is het gemakkelijker om anderen daarin mee te krijgen. Jouw energie is immers een bron van energie en inspiratie voor de mensen om je heen, of dat nu klanten zijn of collega’s.

Uitgangspunt bij dit programma is de succesvolle innovatie aanpak van Semco, natuurlijk verrijkt met cases en ervaringen van andere succesvolle en disruptieve, democratisch georganiseerde bedrijven. Door gebruik te maken van gezond verstand, vertrouwen en verantwoordelijkheid hebben Semco en bedrijven als Netflix en CoolBlue immers grote successen geboekt.

Voor wie is dit programma?

Het Expert Programma is bij uitstek geschikt voor mensen die weten dat er iets moet veranderen en die verandering ook gefundeerd en succesvol willen implementeren en operationaliseren. Dat geldt natuurlijk voor mensen uit alle soorten bedrijven en branches, B2B, B2C, overheid, zorg en non-profit organisaties. Werkervaring en bij voorkeur leiderschapservaring is wel gewenst.

Daarnaast is het programma ook uitermate geschikt voor consultants en adviseurs die als externe partij managers en directies helpen het bedrijf beter te laten worden. De onderwerpen tijdens de dag helpen je om jezelf nog beter te maken.

 • managers
 • ondernemers
 • organisatie adviseurs
 • directies

Aanpak

Jij bent op zoek naar oplossingen en hebt vele vragen. Onze aanpak is erop gericht om jou daarbij te helpen. De aanpak is gericht op het doorbreken van impasses en het zoeken naar oplossingen.

Wij hebben daarvoor een unieke werkwijze ontwikkeld op basis van de Semco Style principes en de revolutionaire inzichten die daaraan ten grondslag liggen.

 • open sfeer creëren;
 • gesprekken voeren met diepgang;
 • oefeningen doen die inzicht geven;
 • inspiratie door discussie;
 • anderen bij jouw vraag laten helpen;
 • je eigen programma samenstellen.

Daarnaast wordt er door onze deskundige trainers ingespeeld op alle vragen, situaties en wensen van de deelnemers.

Tijdens het Expert Programma werken we met een aantal tools die je ook mee krijgt:

 • Semco Style Selfie, quickscan op Semco Style Principes
 • AEM Cube, individuele voorkeursstijlen voor verandering en strategische diversiteit in teams
 • ACT Cube, alignment tussen teams

Extra: je krijgt intensieve coaching

De cultuurverandering waar we toe opleiden, is een belangrijke stap die je neemt. Daarvoor is er naast het programma van zes dagen:

 • een kerntrainer die je ook als coach zal begeleiden bij je eigen vraagstuk;
 • persoonlijke aandacht voor jou en jouw vraagstuk door te werken in kleine groepen.

Deelnemers die zowel het Changemaker als het Expert Programma volgen kunnen zich certificeren als Semco Style Master Consultant. Deze certificering betreft een 1-daags extra programma onderdeel.

Vrijdag 13 maart 2020
9:00 - 17:00
DAG 1: Semco Style Experience Game
Donderdag 26 maart 2020
9:00
DAG 2: Kennismaking
Ochtend
Groep en doel
Aanpak en contractering learning journey
Waar staat iedereen?
Belang van kennis van elkaars ervaring & kennis
13:00 - Middag
Why Semco Style?
Vertrouwen & belang v Psychologische Veiligheid
Patronen & Minset
Werken aan volwassen communicatie
17:00 - Avond
Hero stories
Transparantie – Leren van elkaar
Infocaster & ABNAMRO story telling
Reflectie & inzichten
Vrijdag 27 maart 2020
9:00
DAG 3: De organisatie
Ochtend
Structuur Processen en rollen rond autonome teams
Alignement in en buiten de organisatie
13:00 - Middag
Leiderschap en Transitie dilemma van leiderschap
17:00 - Avond
Sponsorship voor de transitie en contractering
Maandag 11 mei 2020
9:00
DAG 4: Bouwen aan sterke teams
Ochtend
Bouwen aan sterke teams – perspectief van facilitator – hoe?
Eigenaarschap – stimuleren van eigenaarschap en autonomie
13:00 - Middag
Kaders / Besluitvorming / Conflict
Weerstand in transitie
Mini U
17:00 - Avond
Creative Innovation
Dinsdag 12 mei 2020
9:00
DAG 5: Verander proces – eigen rol als veranderaar
Ochtend
Hoe kom je van A naar B – Roadmap
Jouw rol als veranderaar en je eigen stijl – leiderschap – wie ben ik als veranderaar
13:00 - Middag
Interventies theorie en praktijk
Vrijdag 19 juni 2020
9:00
Afsluiting

Loods 10
Oudeweg 10A
3421 GX Oudewater, Noord-Holland

Organisator
Semco Style Institute
Schermafbeelding 2019-03-14 om 15.20.28

Resultaat

 • Je kunt zelfstandig aan de slag als Semco Style Expert;
 • Je doorziet veranderingen en kunt deze aanjagen;
 • Je kunt samen met anderen binnen je eigen organisatie de veranderingen structureel en duurzaam implementeren;
 • Je wordt zelf beter als mens, je geeft energie, mensen om je heen worden beter en gelukkiger, zakelijk en privé.

Leren verandering te sturen met de Semco Style Principes

Je wilt de behoefte om nu echt stappen te gaan zetten omzetten in concrete acties. De behoefte om professioneel de verandering te gaan sturen, vraagt om meer specifieke invulling van jouw vragen en wensen. Je leert en realiseert je dat een cultuurverandering in jouw organisatie begint met een gedragsverandering bij jezelf. Daarvoor word je door een coach begeleid. Wat je verder leert:

 • anderen laten nadenken over de processen rondom en met klanten
 • inspelen op veranderingen en die te vertalen naar de organisatie
 • faciliteren van mensen, teams, leiders en iedereen die erbij betrokken is

Jouw handvatten zijn de vijf Semco Style principes, met dit expert programma weet je ook anderen te inspireren met deze principes:

  1. Het fundament is vertrouwen, maak vertrouwen intern en extern bespreekbaar;
  2. Het reduceren van controle en meer in control zijn, het expert programma geeft je de strategische en inzichtelijke handvatten waarbij je ook de mogelijkheden en zeker ook de risico’s herkent en erkent;
  3. Het herkennen van talent, het streven naar resultaten en zorgen voor een goede bijdrage, zelforganisatie is de derde peiler;
  4. Het daadwerkelijk realiseren van alignment van de verschillende stakeholders, intern en extern, collega’s en klanten
  5. Creatieve innovatie is de basis voor een voortdurende verbetering. Dat vraagt om een cultuur waarin dat mogelijk is.

Tijdens dit expert programma leer je hoe je een cultuur gaat veranderen. ‘Partnerships en ondernemende netwerken!’ – het wordt vaak geroepen, maar slaag er maar eens in om duurzame samenwerking te creëren. In dit programma ga je invulling geven aan een nieuwe cultuur en krijg je je mensen mee en stel je je op als aanjager. Verder leer je:

 • de theoretische inzichten te vertalen naar de praktijk;
 • zorgen voor goede sfeer en condities voor de veranderingen;
 • veranderingen initiëren en begeleiden;
 • leiders en teams begeleiden bij hun transformatie proces.

In zes dagen van managen naar faciliteren

Jouw wensen en inzichten, vragen en dilemma’s staan centraal. Daarom is er geen vast omlijnd en opgebouwd programma. Natuurlijk is er een rode draad aan onderwerpen:

 • de vijf Semco Style principes worden besproken, roadmap van theorie naar praktijk en de uiteindelijke toepassing van die vijf principes;
 • de transitie van managen naar faciliteren: jij zorgt voor de transitie en begeleidt de transitie;
 • de situatie benaderen vanuit bedrijfskundig perspectief om dit vervolgens te vertalen naar de menselijke praktijk;
 • het ontginnen van de ecologie van een organisatie;
 • ontwikkelingen in de markt en bij de klant herkennen en erkennen;
 • innovatieve oplossingen zien en die kunnen implementeren;
 • digitale disruptie niet als bedreiging zien maar als een opstapje naar verdere mogelijkheden;
 • toepassen van praktische tools;
 • bespreken van cases;  best & worst practises en verschillende situaties worden nagebootst.

Tijdens de vijf dagen komen verschillende gastsprekers langs. De sprekers hebben ervaring in de praktijk en willen deze met ons delen. Kenmerkend is dat er tijdens het bezoek altijd een intensief gesprek met de spreker plaats vindt. Hierdoor hoor je niet alleen het verhaal maar ook het verhaal achter de cases:

 • ABN AMRO, zelfsturing in de context van de complexe financiële dienstverlening
 • de Roos Advocaten, co-operatief van advocaten
 • MKB-ondernemer Allard Droste, auteur van ‘Semco in de polder’.

Kan ik je ergens mee van dienst zijn?

Heb je een vraag?

Wil je een overzicht van de beste opleidingen?

Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Beste Business Opleidingen.