, , ,

Succesvol Verandering Organiseren

Stevige praktijkgerichte opleiding voor managers met een veranderopgave

Een organisatieverandering is allang niet meer te beschouwen als een te managen project. Immers, je moet je organisatie continu aanpassen aan nieuwe eisen van klanten en stakeholders. Deze cursus leidt (verander)managers in 10 maanden op om een eigen en succesvolle stijl van veranderen te ontwikkelen.

Wanneer?
Start 8 juni 2020

Waar?
SIOO

Prijs?

13.950,00 excl. btw

Je kunt maximaal 4 tickets bestellen. Klik hier om een groepsarrangement aan te vragen.

Succesvol Verandering Organiseren

Dé opleiding voor trekkers van veranderingen

Een groot deel van jouw managementtaken bestaat uit veranderen. Intussen moet de organisatie goed blijven draaien. Dat alles vraagt om lef en wendbaarheid, incasseringsvermogen, de nodige realiteitszin en bewustzijn van de positie die je inneemt. Dat vraagt om de juiste competenties. Succesvol Verandering Organiseren biedt inspiratie en houvast om je eigen stijl van veranderen te ontwikkelen. Daar worden jij én jouw organisatie beter van.

Voor wie?

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor (project)managers die in alle hectiek binnen en buiten hun organisatie voor verander-opgaven staan. Niet alleen bestaat het programma uit een opleiding waarin je leert en ervaart jouw verander-klussen doelbewust te klaren. Ook biedt het een platform waarin collega’s en vakgenoten kritisch met je meedenken. En dat vergroot het effect op de klus die je onderhanden hebt. Je professionaliteit neemt toe en je groeit zichtbaar in je rol als trekker van verandering.
De deelnemers kunnen werkzaam zijn in verschillende branches en sectoren. Op het moment van de opleiding hebben zij een concrete veranderklus onderhanden.

Voor professionals die:

 • Leiding geven
 • Werken aan een stevige verander-opgave
 • Weranderen zien als hun vak
 • Hun eigen vraagstukken tegen het licht willen houden
 • Ondernemend zijn
 • Tijd en ruimte willen maken om nieuwe aanpakken te ontdekken
 • Mogelijkheden tot experimenteren in de eigen werkpraktijk willen inbouwen
 • Willen leren van en met anderen
 • Willen leren vanuit verschillende niveaus en disciplines
 • Eigen ervaring en kennis willen delen

Coaching

Coaching neemt een belangrijke plek in binnen de opleiding. Je gaat tijdens de seminars onder begeleiding van een intervisie-docent dieper in op jouw verander-opgave. Met verschillende methodieken ontrafel je je verander-opdracht en krijg je zicht op je ontwikkelingsmogelijkheden. Ook houd je een logboek bij, waarin je reflecteert op je inzichten, ervaringen en vragen. Die deel je regelmatig met collega-deelnemers en jouw intervisie-docent. Hun feedback geeft houvast om je volgende stappen te bepalen. Tussen de seminars zijn er vaste momenten waarop je via skype coaching krijgt van je collega’s en intervisie-docent.

Je krijgt de gelegenheid om twee masterclasses van een dagdeel te volgen. In elke masterclass draait het om actuele kennis en inzichten waarmee je vraagstukken rond veranderen en organiseren kunt oplossen. Het afgelopen jaar hebben we verschillende meesters in organisatieveranderingen over de vloer gehad, zoals Hans Vermaak en Jaap Boonstra.

Planning

Startdatum: 8 juni 2020
Seminar 1: 8 juni 2020 t/m 10 juni 2020
Seminar 2: 8 september 2020 t/m 9 september 2020
Masterclass: 11 september 2020
Seminar 3: 6 oktober 2020 t/m 7 oktober 2020
Seminar 4: 3 november 2020 t/m 4 november 2020
Masterclass: 6 november 2020
Seminar 5: 8 december 2020 t/m 9 december 2020
Seminar 6: 7 januari 2021 t/m 8 januari 2021
Seminar 7: 9 februari 2021 t/m 10 februari 2021
Slotdag: 4 maart 2021

Opleidingsgegevens

Succesvol Organiseren is bedoeld voor een ieder die zijn verander-opgave van begin tot eind goed willen kunnen volbrengen. De opleiding duurt 10 maanden en de studiebelasting bedraagt 400 uur.

Overige informatie

De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. De verblijfkosten bedragen €2.650 Literatuurkosten zijn €300. Literatuur wordt door Sioo verzorgd.

 
Startbijeenkomst
Samen nemen we op de eerste SVO-dag uw veranderopgaven en eigen professionele uitdaging onder de loep. Met een speciale methodiek ontrafelen we jouw veranderopdracht. Dat doen we vanuit een organisatie- en veranderkundig perspectief. Zo leg je een solide basis en heldere redenering onder jouw veranderopdracht: een belangrijke stap om die veranderopdracht met succes te realiseren. Bovendien geeft die aanpak je doorlopend grip om systematisch te kijken naar de stand van zaken en om te bepalen welke stappen nodig zijn. Tijdens deze bijeenkomst maak je ook intensief kennis met de andere deelnemers en met het leertraject.
 
Seminar 1: Grip krijgen op uw veranderopgave
In deze bijeenkomst verkrijg je inzicht in de grondbeginselen en recente inzichten rond organiseren en veranderen. Daarmee ontwikkel je een organisatiekundig kader om te onderzoeken of – gezien de ambitie van de organisatie – de veranderklus wel goed is doordacht. Doen we met het inzetten van deze verandering wel het goede? Ook verrijk je je met veranderkundige principes van waaruit organisaties veelal dit soort klussen uitvoeren. Klopt die aanpak met het resultaat wat voor ogen staat? Met beide invalshoeken versterk je wat goed gaat en pak je aan wat anders moet.
 
Vervolg seminar 1
 
Vervolg seminar 1
 
Seminar 2: Rollen verdelen
Verandermanagers zijn vaak overvraagd en vaak eenzaam in hun verantwoordelijkheid voor de veranderopgave. Positie innemen in het politieke spel van macht en veranderen is noodzakelijk om te sturen. De opbrengst van dit seminar is dat je jouw eigen hulptroepen in de organisatie kunt organiseren. Actoren dus die je kunnen en moeten helpen om de klus te klaren. Door dit te doen, krijg je meer overzicht en ruimte om je met die zaken bezig te houden die echt bij jouw rol en taak horen.
 
Vervolg seminar 2
 
Seminar 3: Veerkracht en realiteitszin ontwikkelen
De realiteit van veranderen is dat niet alles even maakbaar en planbaar is. Perfecte aanpakken en perfecte planningen bestaan niet. Verandermanagers handelen verschillend in die onzekere situaties. De een wil alles eerst helemaal doorzien en begrijpen, voordat hij tot handelen kan overgaan. De ander is van de actie, en zet van alles tegelijk in beweging. Dit seminar laat je ontdekken welk effect jouw handelen heeft in de organisatie en wat jouw persoonlijke leerthema’s zijn. Ook krijg je er meer plezier in om – ondanks de taaiheid en irrationele bewegingen in de organisatie – met compassie naar dit alles te kunnen kijken.
 
Vervolg seminar 3
 
Masterclass
 
Seminar 4: Richting geven en beweging maken
In dit seminar werken we aan de vaardigheid van het (voortdurend) richting geven en beweging maken in jouw veranderopgave. Je maakt kennis met een aantal veranderkundige methoden en technieken waarmee je resultaat kunt bereiken. En je leert slim werken met wat er in de organisatie al is, zoals de managementcyclus. Ook staan we stil bij belangrijke uitdagingen. Welke afwegingen maak je bijvoorbeeld en waar liggen jouw eigen grenzen en mogelijkheden? En hoe creëer je condities om medewerkers in hun kracht te zetten en te houden? Je experimenteert met nieuwe invullingen van leiderschap bij verandering. En je ervaart welke stijl het beste bij je past.
 
Vervolg seminar 4
 
Masterclass
 
Seminar 5: Omgaan met spanning
Spanning is noodzakelijk om beweging te krijgen. Als verandermanager is het belangrijk dat je die spanning kunt opvoeren én laten afnemen. Op die manier kun je op de juiste momenten bewegingen forceren, of juist ruimte en rust creëren. In dit seminar krijg je zicht op hoe je zelf omgaat met spanning en conflicten. Op wat je kunt doen om op het juiste spanningsniveau te komen en blijven – nodig om de klus te klaren. Je krijgt zicht op jouw eigen invloedstijlen en hoe je die in het krachtenveld effectief inzet.
 
Vervolg seminar 5
 
Seminar 6: Groot denken, klein doen
De klanten, jouw eigen medewerkers, de organisatie: ieder heeft binnen het veranderproces zo zijn eigen inbreng en invloed. Vaak spelen die processen zich af in de ‘onderstoom’ en werkt alles op elkaar in. Hoe groter je de opgave maakt, des te lastiger het wordt om het proces te regisseren. In dit seminar leer je patronen in organisaties en tussen mensen herkennen. Om die patronen te doorbreken, leer je werken vanuit verschillende perspectieven. Zoals het systemisch perspectief (breed en organisatorisch) en het psychodynamische perspectief (diep en gericht op interacties tussen mensen en organisaties). Ook maak je kennis met methoden die de samenwerking bij veranderingen verbeteren. Je kijkt welke rol je daarbij zelf inneemt en je oefent met tegengesteld gedrag als oplossing in samenwerkingsrelaties die stroef lopen.
 
Vervolg seminar 6
 
Seminar 7: Vitaal organiseren
Organisaties zijn levende systemen met een eigen identiteit. Die benaderingswijze helpt u aan fundamentele criteria waarmee uw organisatie meer kans maakt overeind te blijven in een complexe omgeving. Met die bril van vitaal organiseren kijkt u opnieuw naar uw klus, uzelf en de organisatie. Wat ziet u dan? En wat betekent dat voor uw veranderopdracht en uw rol als leidinggevende verandermanager daarin? De opbrengst is een veranderplan 2.0, waarmee u verder kunt na SVO.
 
Vervolg seminar 7
 
Slotdagbijeenkomst
Tijdens de slotdag presenteert u de opbrengsten en inzichten vanuit uw eigen veranderopdracht. Toehoorders zijn uw eigen collega-deelnemers, uw opdrachtgever en de opdrachtgevers van uw collega-deelnemers. U geeft inzicht in het veranderproces dat zich in uw organisatie heeft voltrokken en in de interventies die u hiertoe heeft ingezet. Ook deelt u de lessen die u hieruit heeft getrokken en de opdracht aan uzelf en uw organisatie voor de toekomst.

SIOO
Newtonlaan 209
3584 BH Utrecht, Utrecht

Organisator
SIOO
Schermafbeelding 2019-03-14 om 13.43.59

Gedurende de opleiding leer je jouw veranderopgave beter te doorgronden en het veranderproces effectiever in te richten. Je leert slimme keuzes te maken en de spanningen rond veranderingen beter te hanteren. We leren je hoe om te gaan met weerbarstigheid en hoe de vele niet-voorziene en niet-ingeplande problemen te tackelen.

Terwijl je handelingsrepertoire zich uitbreidt, leer je jezelf als veranderaar steeds beter kennen. Het effect daarvan ervoeren deelnemers eerder direct in hun werk. Ze spreken over meer rust, meer stabiliteit, meer lef, meer effect en meer voldoening.

Leerresultaten

 • De opdracht helder krijgen en de voorwaarden voor verandering realiseren
 • Aanpak en interventies aanpassen aan wat de medewerkers en de organisatie aankunnen
 • Snel schakelen als de gekozen strategie niet het gewenste effect oplevert
 • Verhoudingen in de organisatie doorgronden en uw eigen positie kiezen
 • Mensen in hun kracht zetten om zo het potentieel van medewerkers maximaal te benutten, en om verantwoordelijkheden te verdelen
 • Uw eigen gedrag kunnen zien, inclusief het effect daarvan op anderen
 • Handelen in de bovenstroom (rationeel) en onderstroom (irrationeel) van het veranderproces
 • Feedback voor uzelf organiseren
 • Omgaan met onzekerheid en met de grens aan maakbaarheid
 • Leren van én met anderen

Kan ik je ergens mee van dienst zijn?

Heb je een vraag?

Wil je een overzicht van de beste opleidingen?

Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Beste Business Opleidingen.